გრუნტის სატკეპნი ვიბროფილა
იჯარის ფასი 1 დღე - 70 ლარი
გამოყენება: გრუნტი.შებენი.წვრილი ქვიშა
დარტყმის ძალა 70კგ
კვება:ბენზინი
წონა:80კგ.