მინიმალური სიმაღლე: 1.2მ
მაქსიმალური სიმაღლე: 12მ
მინიმალრი სიგრძე/სიგანე:0.8მ/1.6მ
გასაყიდი ფასი - 600 ლარიდან (სიმაღლის მიხედვით)
იჯარის ფასი - 25 ლარიდან