დიამეტრი - 60 სმ
იჯარის ფასი: 3 მეტრიანი კოლონის ფასი - 1 დღე - 50 ლარი