სამუშაო სიმაღლე - 10 მეტრი
მუშაობს დამუხტვად აკუმულატორებზე.
იჯარის ფასი: 1დღე - 200 ლარი,
2 დღე - 300 ლარი,
3 დღე - 400 ლარი.
4 დღე და მეტი - დღე - 100 ლარი.