გთავაზობთ ევროპული წარმოების საფასადე ხარაჩოებს.
ხარაჩოები სერთიფიცირებულია ევროპაში და მოყვება შესაბამისი სერთიფიკატი.
გასაყიდი ფასი: შეთანხმებით
იჯარის ფასი: 1მ2 - 0.20/0.30 ლარი

კოშკურა ხარაჩო
გთავაზობთ ევროპული წარმოების საფასადე ხარაჩოებს.
ხარაჩოები სერთიფიცირებულია ევროპაში და მოყვება შესაბამისი სერთიფიკატი.
გასაყიდი ფასი: შეთანხმებით
იჯარის ფასი: 1მ2 - 0.20/0.30 ლარი


გთავაზობთ ევროპული წარმოების საფასადე ხარაჩოებს.
ხარაჩოები სერთიფიცირებულია ევროპაში და მოყვება შესაბამისი სერთიფიკატი.
გასაყიდი ფასი: შეთანხმებით
იჯარის ფასი: 1მ2 - 0.20/0.30 ლარი


გთავაზობთ ევროპული წარმოების საფასადე ხარაჩოებს.
ხარაჩოები სერთიფიცირებულია ევროპაში და მოყვება შესაბამისი სერთიფიკატი.
გასაყიდი ფასი: შეთანხმებით
იჯარის ფასი: 1მ2 - 0.20/0.30 ლარი